Escape from stagnancy by cycling – Bersepeda ke tempat kerja

Akibat teu juma’ahan

Akibat teu jumaahan
Aya hiji jajaka muslim nu teu jumaahan. Manehna kalahkah ka leuweung rek moro hayam leuweung ,keur keteteyepan dina jukut nu jarangkung jeung bala, ujug ujug papaliwat jeung sakadang maung nu keur sare. bakatku reuwas, bedilna murag kana jungkrang. manehna labuh, ngagedebru pas pisan diluhureun batu… KRAAAAK !!! Dua sukuna potong. tah pas kajadian eta Maung anu tadina keur sare teh langsung hudang tuluy nyampeurkeun jiga nu rek ngahakan, mangkaning manehna geus teu walakaya.
” Ya Allah,” eta jajaka ngadua
” Hapunten sagala dosa pedosaan kuring pedah teu jumatan dinu dinten nu mulya ieu….”
” Hapunten ya Allah, Jantenkeun ieu maung nu ngudag kuring, janten Maung anu soleh…. tulung …ya Rab…!!! amin (bari rada ceurik)
Sakedet netra aya sora ngaguruh !!! sakadang maung ngaradeg hareupeun pisan eta jajaka….Dua sukuna nu hareup dikaluhurkeun ( siga ngadua) bari kadangu
Allahumma Baarik lanaa, filmaa razaqtanaa, waqinaa adzabanaar.. amin..” (Dua sateuacan tuang -red)
posted by : Aries Eko Wahyudi

 
Add to Google Reader or HomepageSubscribe in NewsGator OnlineAdd to My AOLSubscribe in BloglinesAdd to The Free DictionaryAdd to WebwagAdd to fwicki

Mang nkd

Recreational cycling is perhaps the most satisfying way to get exercise, fresh air and improve your health compared to any other form of recreation. Getting there under your own power is rewarding. The views an experiences along the way are part of the world in which you live, instead of one you merely drive through